Lalu Maha Bersih (allah) Yang Di Tangan-nya Kekuasaaan Atas Segala Benda Serta Kepada-nya-lah Kalian Dikembalikan.

May 04, 2018  

yang menulis surat ini di selembar kertas, memakainya di leher akan terus terjamin dari tiap-tiap malapetaka dan juga penyakit. sememangnya kita mengangkat otang-orang mati dan juga kita mencatat apa yang pernah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka lampau. saat ini, tibalah masanya bakal kita sama-sama menurut ujaran perasmian menurut seminar sebagai muslimah luar biasa, iq, eq dan juga sq dari kaca mata islam ”yang akan disampaikan oleh yang berhormat, menteri pendirian perempuan, keluarga serta rakyat, senator sesepuh sama kuat a. poinnya, persoalan ini (fadlilah yasin, maupun surah-surah

.... Read more